h

乘坐徒步旅行安排预定每天早上9点每天早上徒步旅行桌山(天气允许–冬季时代)和狮子的头部为3.:30的日落观看。

所有徒步旅行都是由专业,经验丰富的指南领导,他们强调安全和乐趣。除了日常徒步旅行外,还有更多的冒险家徒步旅行,可根据客户的要求量身定制。

期待体验桌山的能量,因为你上升世界上最着名的山脉之一。从第一步享受壮观的景色,直到您到达峰会。

在上面的餐厅享用冰镇啤酒,杯酒或咖啡,在缆车中享受迅速和令人振奋的下降。

徒步上台山大约需要2–3个小时到达顶部。狮子的阵地散步总数约为3个小时。您需要带暖和的衣服,水,(分钟2升),小吃,相机和太阳帽。

如果您希望在不同的地方徒步旅行,请徒步旅行将计划一条适合您的要求和健身水平的路线。

______________________________________________________________________________________________________

强调:

  • 伟大的练习本质上。
  • 梦幻般的成就感
  • 乐趣&令人难忘的开普敦镇体验
  • 在桌山顶部的wifi休息室